Till senaste kommentaren

Nollställning av konton inom eget kapital

Hej,
Jag har två konton med olika summor, 2650 och 2012, redovisningskonto för moms och avräkning för skatter och abgifter.
Dessa summor har betalats in till skatteverket och kvitterats mot bankkontot.
Bör 2650 och 2012 nollställas på något sätt?

Kommentarer

  • Hej,

    Vi ett årsskifte nollställs normalt alla underkonton (2011-2019) till eget kapital i början på det nya året. Ombokningen sker mot huvudkontot för eget kapital, 2010. Om du vill kan programmet hjälpa dig med detta genom att du går in under Bokföring - Hantera räkenskapsår, markerar året i listan och väljer Omföring eget kapital.

    När det gäller konto 2650 ska skulden ligga kvar på kontot tills du betalar in det till Skatteverket, någon gång på det nya året.

    Jenny Karlstedt Support

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

För att kommentera måste du ha en aktiv licens på BL Ekonomi. Ange kunduppgifter