Till senaste kommentaren

Nya regler för HUS-tjänster från 1 januari 2016!

Från 1 januari gäller nya regler för s.k. HUS-tjänster, de vi också brukar kalla ROT- och RUT-tjänster.

Kommentarer

 • ROT-avdraget sänks till 30%
  I och med att nya regler för ROT börjar gälla från 1 januari och innebär att subventioneringsgraden sänks från 50% av arbetskostnaden till 30%, medan taket förblir detsamma, 50 000 kr/person och beskattningsår.

  Det är betalningen av en faktura som styr till vilket år ROT-avdraget hör till. För att en faktura ska höra till 2015, och därmed ge möjlighet till 50% reduktion för ROT krävs att den betalas senast 31/12 2015 (dessutom krävs att arbetet är utfört senast 31/1 2016). Sker betalningen efter årsskiftet är det enbart möjligt att få 30% reduktion.

  I programmet får fakturor med förfallodag från 1 januari 2016 automatiskt 30% skattereduktion.

  Sänkt tak och slopade tjänster i RUT-avdraget
  RUT-avdragets maxtak sänks från 50 000 kr till 25 000 kr för personer som inte har fyllt 65 år vid årets ingång. För personer fyllda 65 år är RUT-avdraget fortfarande 50 000 kr.
  Tjänster som matlagning och mer avancerat städarbete (såsom rengöring av inomhuspool) ger inte längre rätt till RUT-avdrag.

  Tänk på att du själv måste justera fakturan ifall skattereduktionen överstiger ovanstående maxtak.

  BL Ekonomi

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

För att kommentera måste du ha en aktiv licens på BL Ekonomi. Ange kunduppgifter